7,828 visitors
  首頁 > 最新消息 > 最新資訊 > CE018合約投標及管理方法專業證書
 
2016/01/05 CE018合約投標及管理方法專業證書
 
最新資訊
 
  香港設施工程學院恭祝大家新春愉快,猴年大吉。
  IDCE newsletter 2016 January No. 4
  業界新聞
  業界招聘
  媒體資訊
  新增課程
  暴風雨通告
Contact Us
 
 
         
 
 
關於我們 | 最新消息 | 課程資料 | 開課時間表 | 導師資料 | 學生心聲 | 聯絡我們
© 2012 HKCE.版權所有. Powered By BIC Limited